Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

Informacja

Informujemy, że dnia 5 marca 2015 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie przy ul.Przemysłowej 3, odbędzie się spotkanie z władzami Uniwersytetu Szczecińskiego Prorektorem ds. Kształcenia
dr hab. prof. US Jackiem Styszyńskim i Prorektorem ds. Studenckich dr hab. prof. US Jackiem Buko.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione warunki studiowania po dniu

30 czerwca br. tj. po formalnym połączeniu Wydziałów Zamiejscowych US w Gorzowie i Jarocinie.

Ze względu na bardzo istotne informacje dotyczące tej kwestii i rangę spotkania prosimy przybycie.

Informacja

Wykaz przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (sprawdź)