Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

Informacja

W związku z dużą ilością pytań dotyczacych wykładów z przedmiotów:
- postepowanie podatkowe i kontrola skarbowa
- finanse publiczne i prawo finansowe
zaplanowanych na dzień 25.XI br. Informujemy, że niezrozumiałe są pytania dotyczące formuły odbywania
zajęć. W planie podanym do Państwa wiadomości w październiku czytelnie  określono, które z zajęć realizowane są w sposób tradycyjny-stacjonarny  a które za pośrednictwem platformy.