Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

Uwaga absolwenci!

Informujemy,  że od dnia 19 sierpnia (wtorek) można odbierać dyplomy ukończenia  studiów. Przypominamy o konieczności złożenia obiegówki.

Informacja

Rekrutacja na kierunek „administracja” zostaje zawieszony. Podania o  zwrot opłaty rekrutacyjnej należy kierować na adres dziekanatu (podanie musi zawierać nr konta bankowego, na który zwrot ma być dokonany oraz  dane adresowe)

Uwagi studenci I roku II semestru (studia II stopnia)

Wszyscy studenci, którzy otrzymali oceny niedostateczne z zasad ustroju  politycznego państwa, (egzamin z dnia 25 czerwca br.), mają możliwość  poprawienia tych ocen w ramach dodatkowego terminu 10 września br.