Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

Informacja

Studenci III roku studiów I stopnia (grupa IIN) w dniu 18 października  br. od godz. 11:30 przeprowadzone zostaną zapisy do grup seminaryjnych.  Zapisu dokonujemy osobiście w dziekanacie za okazaniem WAŻNEJ  legitymacji studenckiej.

Informacja

Egzamin poprawkowy dr G.Abgarowicz  05/10/2014 godz 12,30 WWSHE