Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

II rok / II stopień / studia stacjonarne

II rok / II stopień / studia stacjonarne

Ćwiczenia z przedmiotu „fundusze strukturalne”, które nie odbyły się 18 marca odbędą się22 kwietnia w godz. 16-20.

Informacja

Wykaz przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (sprawdź)