Informacje dla Studentów

Administracji US w Jarocinie

Prace dyplomowe, egzaminy magisterskie i licencjackie

Informujemy, że prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) można składać w punkcie informacyjnym dla studentów, w Jarocinie, ul. Przemysłowa 3 do końca sierpnia i od 15 do 29 września 2015 roku w godzinach od 10.00 do 13.00. Studenci którzy złożą prace do 20 września i uzyskają pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów programu kształcenia będą mogli przystąpić do egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) w Jarocinie, które zaplanowano na 28 i 29 września.

Punkt Informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie będzie czynny do 29 września. Od października 2015 roku wszystkie egzaminy i zaliczenia będą odbywały się w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim (http://gorzow.univ.szczecin.pl/)

POŁĄCZENIE WYDZIAŁÓW (sprawdź)

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA 07-09-2015 do 20-09-2015

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie opublikowany w ostatnim tygodniu sierpnia

 

 

EGZAMINY MAGISTERSKIE/EGZAMINY DYPLOMOWE

EGZAMINY MAGISTERSKIE/EGZAMINY DYPLOMOWE

22.09.2015-21.10.2015

Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów magisterskich i licencjackich zostaną opublikowane w I połowie września.