Informacje dla Studentów

Administracji US w Jarocinie

EGZAMINY MAGISTERSKIE/EGZAMINY DYPLOMOWE

EGZAMINY MAGISTERSKIE/EGZAMINY DYPLOMOWE

22.09.2015-21.10.2015

Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów magisterskich i licencjackich zostaną opublikowane w I połowie września.