Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

Informacja

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa odbędzie się 4 lutego (środa) o godz. 14:30 ul. Przemysłowa 3
sala 01

Informacja

Egzamin warunkowy z przedmiotu zasady ustroju politycznego państwa odbędzie się 28 stycznia br. studia  stacjonarne godz.15:00, niestacjonarne godz. 16:00 (ul. Przemysłowa 3, sala 01)

Informacja

Egzamin warunkowy z przedmiotu prawo konstytucyjne odbędzie się 28 stycznia br. godz. 17:00 (ul. Przemysłowa 3, sala 01)